Piedāvājam dažādas aizraujošas nodarbības skolēniem, pedagogiem un jebkuriem uzņēmumiem!

I Karjeras nodarbības skolēniem!!

Piedāvājam dažādas karjeras nodarbības pamatskolas un vidusskolas skolēniem. 2017/2018. gadā esam novadījuši vairākus desmitus nodarbības skolēniem un skolotājiem par dažādām, ar karjeras un izglītības izvēli saistītām tēmām!  Katra no šīm tēmām vairāk piemērota savam vecumposmam, tāpēc sazinieties ar mums, lai izvēlētos īsto savai klasei!

 1) Darbnīca " Mana nākotnes profesija"  Caur spēlēm un atraktīviem uzdevumiem skolēni apkopos savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. Darbnīcā tiks izmantota metodika "Tava Profesija"
2) Darbnīca " Ideālā karjeras recepte"  Gribu! Varu! Vajag!- Tā ir ideālā karjeras izvēles recepte, kuru izprotot jaunieši var vieglāk izdarīt savas profesionālās izvēles. Tiks izvirzīti karjeras mērķi, analizētas jauniešu stiprās un vājās puses, ieskicēta nākotnes karjeras vīzija. Darbnīcā tiks izmantota metode "Tava Pasaule"
3) Darbnīca" Kā neapjukt profesiju pasaulē?"  Kā neapjukt daudzajās profesijās? Vai man piemērota tikai viena ideālā profesija? Kā izvēlēties īsto un piemērotāko? Pamatskolas skolēniem domātajā nodarbībā atraktīvā veidā pārrunāsim jaunu nākotnes profesiju iespējamību, savu spēju un talantu attīstības nozīmi.
4) Darbnīca " Iegriez savu karjeras kompasu!"  Lai pieņemtu pārdomātus karjeras lēmumus, svarīgi izprast 5 galvenās karjeras kompetences. Ar spēli " Karjeras Paklājs" pārrunāsim aktuālos katras kompetences jautājumus
5) " Karjera- mērķis mērķtiecīgajiem"  Nodarbībā mācīsimies izvirzīt savus nākotnes mērķus, sastādīt mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus
6) Darbnīca " Uz sliekšņa: mani lēmumi"  Kā pieņemt lēmumu par īsto studiju vai profesijas izvēli? Diskutēsim par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, atbalsta lomu karjeras izvēlē, to, kas patlaban ir pieprasīts darba tirgū

7)Lekcija vecākiem (vecāku sapulcē) Lekcijā tiks akcentēta vecāku loma bērnu karjeras izvēlē, paaudžu un dzimtas ietekme uz bērna talantu attīstību, kā arī daži šķēršļi, kuri var ietekmēt jaunieša profesionālo izvēli

8) Grupu karjeras konsultācija: Skolēni pildīs karjeras izvēles testus, kurus pēc tam izvērtēs un pārrunās kopā ar karjeras konsultantu

Nodarbības un darbnīcas  vada:  Agita Šmitiņa, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, ilggadīga karjeras konsultante un grupu trenere,  ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja
Pieteikt semināru grupai: agita@tavasmetodes.lv, 26642232

II Darbnīcas pedagogiem!!

1) "Metaforiski asociatīvo metodiku izmantošana konsultantu un pedagogu darbā"

"Darbnīcā tiek aplūkotas metaforiskās metodes kā instrumentārijs klientu konsultēšanā , kā arī dažādu grupu, komandu treniņu izmantošanā. Tiks sniegts padziļināts ieskats metaforiskās domāšanas konceptā. Akcents nodarbībās tiek likts uz dažādu metaforiski asociatīvo kāršu veidu pielietošanas iespējām psihologa, sociālā darbinieka, karjeras un biznesa konsultanta vai pedagoga darbā. Seminārā pārsvarā ir dažādi praktiski uzdevumu un vingrinājumi, pielietojot asociatīvās kārtis. Tā ir iespēja trenēt savas konsultēšanas prasmes, tiek sniegti daudz piemēri dažādiem grupu un komandu uzdevumiem"

Semināra ilgums: 3 stundas
Mērķauditorija: pedagogi, kouči, karjeras konsultanti, supervizori, psihologi, grupu treneri
Semināru vada:  Agita Šmitiņa, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, karjeras konsultante un grupu trenere,  ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja
Pieteikt semināru grupai: agita@tavasmetodes.lv, 26642232

2) "Karjeras metodiku izmantošana fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem"

"Darbnīcā tiks iepazīstināts ar un izspēlētas dažādas karjeras izglītības metodikas - asociatīvās kārtis "Tava Pasaule", dažādas Card-sort metodes par lēmumiem, vērtībām un profesijām, komunikācijas un sarunu instrumenti, profesiju iepazīšanas kārtis "Tava Profesija" u.c. Īpaša uzmanība tiks pievērsta metodiskajam līdzeklim „ Karjeras kompass”, kurš  ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi, un ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā vai darba tirgū. . Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbību dalībnieki attīstīs savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā saviem klientiem. Seminārā tiks diskutēts arī par aktuālajām karjeras vajadzībām un problēmu risināšanu jauniešu vecumposmā"

Semināra ilgums: 4-7 stundas
Mērķauditorija: pedagogi, kouči, karjeras konsultanti
Semināru vada:  Agita Šmitiņa, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, karjeras konsultante un grupu trenere, ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja
Pieteikt semināru grupai: agita@tavasmetodes.lv, 26642232

III Darbnīcas/semināri skolām un uzņēmumiem!!

1) "Pozitīva domāšana: iespējas un lamatas profesionālajā darbībā"

Galvenās tēmas: Pozitīvās domāšanas pieejas un teorijas. Kognitīvā pieeja domāšanas mainīšanā.Kognitīvā pašanalīze.Iracionālās domas un scenāriji. Personības daudzpusība - savu resursu, personības stipro un vājo pušu apzināšanās, novērtēšana, trūkumu attīstības plāna veidošana. Pašnovērtējums, tā nozīmība dzīves kvalitātes uzlabošanā. Adaptēšanās spēju nozīmība, novērtēšana un attīstīšana pārmaiņu situācijās; Emocionālās inteliģences pilnveidošanas iespējas Dzīves mērķu formulēšana, darba dzīves balanss Pozitīvas domāšanas veidošana ikdienā, ieteikumi stresa pārvarēšanai; Praktiski uzdevumi/vingrinājumi dzīves mērķu formulēšanai, pozitīvas domāšanas veidošanai.

2) „Konflikti: risināšana, iespējas, šķēršļi”

Galvenās tēmas: Saskarsme, attiecības, mijiedarbība. Lomas saskarsmē. Komunikācijas barjeras. Konflikts kā izaicinājums, krīze un iespēja. Konfliktu risināšanas taktikas. Cilvēku uzvedības taktikas neparedzētās un nepatīkamās situācijās. Uztveres un emociju loma, risinot un novērtējot konfliktus. Sadarbīgais uzvedības modelis un tā priekšrocības. Komunikācijas prasmju attīstīšana- klausīšanās, partnera un situācijas novērtēšana, jautājumu uzdošana, priekšlikumu izteikšana. Irracionālas un racionālas domāšanas izpausmes konfliktos. Konfliktu risināšana ar klientiem, dažādu tipu cilvēkiem. Vadītājs kā trešā puse konfliktu risināšanā. Mediācijas pamati.

3) "Mūsdienīgs Stresa Menedžments”

Galvenās tēmas: Stresa veidi, stresa cēloņi organizācijās. Individuālās cilvēku reakcijas uz stresu, izdegšanas sindroma pazīmes. Domāšanas veidi stresa situācijās. Profesionālā stresa radītie kaitējumi darbam. Laika plānošanas nozīmība stresa pārvarēšanā. Pozitīva un racionāla domāšana. Emocionālās inteliģences pilnveidošana. Stresa pārvarēšanas un profilakses metodes- vizualizācija, meditācija.

4) "Klientu apkalpošanas  meistarība"

Galvenās tēmas: Klientu apkalpošana un serviss. Klientu apkalpošanas prasmes .Klientu apkalpotāja nozīmība uzņēmumā. Klientu veidi un vajadzības. Komunikāciju prasmju svarīgums Darbs ar agresīviem klientiem. Konfliktu un pretenziju risināšana darbā ar klientiem. Klientu apkalpošanas standarti un to izveide un nozīmība uzņēmumā

0
. ©Tavas Metodes

 .